ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. หารือความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

19 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ สวส.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนากลุ่มอาชีพงานบริการซักอบรีดและอาชีพในอุตสาหกรรมการโรงแรมครบวงจร ระหว่างบริษัท ชูมณี จำกัด และ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

สวส. ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในรายการรักเมืองไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 แขกรับเชิญ : • คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. พิธีกร : ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ

19 เมษายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการโครงการ DIPROM LGBTQ-Preneur, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIPROM มารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งแนวทางการจดทะเบียนและสิทธิประโยชน์ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เข้าเยี่ยมบริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ณ ร้านอาหารยักษ์ กะ โจน และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการกับคุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว

5 เมษายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. พร้อมเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าร่วมงานเปิดโครงการทดสอบระบบบำบัดน้ำให้ชุมชนย่อยธนากร โดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมกับ บริษัท อาร์คาเดียน จำกัด (Arcadian Eco) และภาคราชกรส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการติดตั้งทดสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศาลเจ้าชำอ่วงเอี่ยกง จังหวัดสมุทรปราการ

1 เมษายน 2567 นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของ มูลนิธิเอสซีจี นำโดยคุณสุวิมล จีวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เพื่อหารือแนวทางการการขับเคลื่อนยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิเอสซีจี โดย สวส. ได้แนะนำภารกิจหน้าที่ขององค์กรพร้อมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่าง 2 องค์กร

29 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด โดยมีคุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด และคณะให้การต้อนรับ

28 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการฯ และคณะให้การต้อนรับ

27 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด โดยมี นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด และคณะให้การต้อนรับ

27 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

25 มีนาคม 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท โอพีพีวาย จำกัด

20 มี.ค. 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ บริษัท สเตปส์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

15 มี.ค. 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย สวส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ร่วมงาน เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษภายใต้การร่วมมือระหว่าง Brand : good goods โดย บ.เซ็นทรัล

14 มี.ค. 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยศูนย์ Payap Center for Social Impact จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 (SE Roadshow) ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

13 มี.ค. 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมาย นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Smart DASTA)

29 ก.พ. 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมสร้างการรับรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ณ จังหวัดน่าน

28 ก.พ. 2567 นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และทีม สวส. ร่วมกับ นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ลงพื้นที่ ณ บ้านถั่วลิสง ร้านสินค้าของฝากน่าน ดำเนินการโดย วิสาหกิจชุมชนชนน่านอะโกร (คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป) ณ จังหวัดน่าน

22 ก.พ. 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ณ บ้านท่าฉลอม : ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

22 ก.พ. 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุมและบรรยาย หัวข้อ “The Social Enterprise in Thailand. (Social Enterprise Promotion Act 2019)” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด บทบาทและทิศทางการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในงาน Social Enterprise Policies in Asia Pacific as Innovative Solutions and Multistakeholder Partnerships Contributing to the SDGs: Towards Poverty Reduction, Inclusive Recovery and Building Back Fairer. ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

22 ก.พ. 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ Social Enterprise Thailand และ Yunus Thailand ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

21 ก.พ. 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาก้าวสู่ ปีที่ 33 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทั้งบริจาคเงินให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation)

16 ก.พ. 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพลินธรรมนำชม นำชมภาพปริศนาธรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

29-30 ม.ค. 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมการยกระดับชุมชนในพื้นที่พิเศษ ณ จังหวัดสงขลา

25 ม.ค. 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ให้การต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ณ สวส.

16 ม.ค. 2567 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้จัดนิทรรศการแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ อาคารรัฐสภา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

11 ม.ค. 2567 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณณพล เพ็ชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 และคุณฉนามาศ รวมชมรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการสัมพันธ์ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 มาหารือกับนางนภา เศรษฐกร ณ สวส.

26 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ไรท์วิววิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

25 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด

25 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม กับบริษัท วิสาหกิจแนวหน้าเพื่อสังคม จำกัด

22 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. และเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการเพื่อพบปะ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการและของสำนักงานฯ ที่ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

15 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการในการศึกษาการทำแผนที่ภูมิทัศน์ของแนวคิดเศรษฐกิจและสังคมสมานฉันท์ในประเทศไทย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสังคมสมาฉันท์ในภูมิภาคเอเชียโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศไทย (ไอแอลโอ) ณ ห้องวิทยุ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยน์ เพลินจิต

30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. และคณะเจ้าหน้าที่ สวส. ร่วมหารือกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม สำหรับ SE” เพื่อให้ SE ได้เข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภายใต้มาตรการ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 BOI

24 พฤศจิกายน 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสวส. และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันของขวัญ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ ส่งมอบให้กับตัวแทนเจ้าสโมสรกีฬาบีบีจี สำหรับร่วมจัดกิจกรรมและส่งต่อให้กับเด็กๆ ขาดโอกาสในโครงการ กับกิจกรรม BBG roadshow & Sharing ในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้

20 พฤศจิกายน 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. และคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

2 พฤศจิกายน 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสุพล บริสุทธิ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สวส.ร่วมหารือกับกองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

31 ตุลาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมงาน Impact Match 2023 เพื่อรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและสร้างโอกาสความร่วมมือไปสู่การขยายการเติบโตทางด้านธุรกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสวส. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับนายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม สวส.

3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์โครงการ “The Landscape Study of Inclusive Business in Agriculture and Agribusiness in Thailand” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (Inclusive Business) ในภาคการเกษตรและธุรกิจทางการเกษตร ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เข้าร่วมเสวนาในเวที Social Enterprise Thailand Forum 2023 ภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose – สังคมยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว”