ข่าวประชาสัมพันธ์

สวส. เชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น. ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!