ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 4 นิติกร ระดับ 4 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 และนักบริหารทั่วไป ระดับ 3

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร องค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

สวส. เชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น. ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!