เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ สวส. นำคณะ สวส. เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการภายใต้ MOU ร่วมกับคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อวางแผนและกำหนดส่งมอบสาระดีๆ กับกิจกรรมเชิงวิชาการแนวใหม่ สวส. และ มศว. เชิญชวนผู้ที่สนใจติดตามกิจกรรมดีๆ เตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ…อดใจรออีกนิดรับรองว่าไม่เหมือนที่ผ่านมาแน่นอน Confirm !!