เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สวส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานและพบกับบูธแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมต่างๆ จากหลากหลายภาคีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน https://www.sustainabilityexpo.com/sx/

สวส. และภาคีเครือข่าย Social Enterprise ยินดีให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาการเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อยู่ในงาน SX 2023 มาพบกับพวกเราได้ที่ Zone Social Enterprise Pavilion ชั้น G Hall 3 นะคะ