เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ไรท์วิววิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่นผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ไรท์วิว วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ให้บริการอบรมเรียนรู้เคล็ดลับและวิธีการที่ถูกต้อง BINGO (Brain Integrated Neuro Genesis Optimization) พร้อมทั้ง สอนโปรแกรมเพิ่มพลังสมองด้วยศาสตร์ Neuro Genesis และ 5 BRAIN-SYNC เพื่อสมดุลสมอง2ซีก 5ส่วนอย่างลงตัว เพื่อความสุข สมดุลของชีวิต โดยการประสานพลังในการสร้างเซลล์สมองด้วยพลังทั้ง7ด้าน คือ

ปัญญาความฉลาด (Intellectual Wisdom)

กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain Activities)

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social Interaction)

การจัดการความเครียดและทำสมาธิ (Stress Management & Meditation)

อาหารและคุณค่าโภชนาการ (Brain Nutrition)

การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย (Physical Movement & Exercise)

การนอนหลับและพักจิต (Sleep & Mental Rest)