🔔 ขอเชิญวิสาหกิจเพื่อสังคม (S)(E) สมัครเข้าร่วมโครงการปรึกษาวางแผนการเงิน SE Financial Clinic รุ่นที่ 2
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

🎯 โครงการนี้ เหมาะกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมาที่ดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้มาก่อน

📖 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

🗓️ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 – 27 พฤษภาคม 2567

📍 สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก 10 กิจการ อบรมทางออนไลน์ ในระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย