เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าร่วมงานเปิดโครงการทดสอบระบบบำบัดน้ำให้ชุมชนย่อยธนากร โดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมกับ บริษัท อาร์คาเดียน จำกัด (Arcadian Eco) และภาคราชกรส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการติดตั้งทดสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศาลเจ้าชำอ่วงเอี่ยกง บริเวณคลองตาพุ่ม ซอยธนากร ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มีความต้องการที่จะสร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน จากโครงการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทาง บริษัท อาร์คาเดียน จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยี Wonder Bubble ซึ่งจะส่งผลทำให้ชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืนเพราะทางบริษัทคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในชุมชนให้ใสสะอาด ลดมลพิษด้านกลิ่นเหม็นที่จะส่งผลกระทบเชิงลบกับชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ