เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมาย นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Smart DASTA) เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น จตุจักร จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.