วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการเพื่อพบปะ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการและของสำนักงานฯ ที่ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร