เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. และ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ สวส. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) นำโดยคุณสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการบริษัท เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ SE ของบริษัท