บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการ

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย สวส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ร่วมงาน เปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษภายใต้การร่วมมือระหว่าง Brand : good goods โดย บ.เซ็นทรัล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยศูนย์ Payap Center for Social Impact จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 (SE Roadshow) ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมาย นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมงานเปิดตัวแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Smart DASTA)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมสร้างการรับรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และทีม สวส. ร่วมกับ นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ลงพื้นที่ ณ บ้านถั่วลิสง ร้านสินค้าของฝากน่าน ดำเนินการโดย วิสาหกิจชุมชนชนน่านอะโกร (คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ณ บ้านท่าฉลอม : ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุมและบรรยาย หัวข้อ “The Social Enterprise in Thailand. (Social Enterprise Promotion Act 2019)” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด บทบาทและทิศทางการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในงาน Social Enterprise Policies in Asia Pacific as Innovative Solutions and Multistakeholder Partnerships Contributing to the SDGs: Towards Poverty Reduction, Inclusive Recovery and Building Back Fairer.

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาก้าวสู่ ปีที่ 33 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทั้งบริจาคเงินให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation)

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เข้าเยี่ยมบริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ณ ร้านอาหารยักษ์ กะ โจน และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการกับคุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการไปทั่ว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ Social Enterprise Thailand และ Yunus Thailand ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมการยกระดับชุมชนในพื้นที่พิเศษ

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ให้การต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้จัดนิทรรศการแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณณพล เพ็ชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 และคุณฉนามาศ รวมชมรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการสัมพันธ์ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 มาหารือกับนางนภา เศรษฐกร

กองทุน สวส. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” #2

กองทุน สวส. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม”

กองทุน สวส. และ BOI จัด “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบังคับบัญชา ตำแหน่งหัวหน้าส่วน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4

สวส.เล่าข่าว : สวส.ร่วมประชุมหารือกับพอช.และสสว. เพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้าออนไลน์ และแนวทางการพัฒนาการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม​ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สวส.เล่าข่าว : สวส. เข้าร่วมงานความร่วมมือบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนคต 2023 ด้วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ม.เกษตรศาสตร์