สามารถรับชมคลิปวิดิโอได้ที่ : เพจสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.