เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เป็นประธานเปิด การอบรมบุคลากรในสำนักงานฯ ในหัวข้อ การเขียน TOR การจัดทำร่างขอบเขตของงาน จาก กรมบัญชีกลาง โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความถูก และโปร่งใส ในการทำงาน

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8
E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม