เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายสุพล บริสุทธิ์) และคณะ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคม และ CSR หอการค้าไทย เข้าพบหารือประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กับ คุณสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ บริษัท เซ็นทรัลทำวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เซ็นทรัลเวิลด์