วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand) และChangeFusion ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม
โดยกิจกรรมครั้งนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ การเปิด Floor ให้ Networking และสร้าง Connection เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ และต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย และช่วง Open Mic กับ 3 วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่
>> คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ , บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
>> คุณระพีพรรณ ลักษณะกิจ, บริษัท สตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
>> คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล, สหกรณ์กรีนเนท (Green Net Organic)
มาแชร์ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพื้นที่ สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไอเดีย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางในเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8
E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม