เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 (SE Roadshow) ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และสิทธิประโยชน์สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมกับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8
E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม #SERoadshow