วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บริษัท พรอสเพอร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการเพื่อ ยกระดับการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “The 1stThailand Children & Youth Well-being Forum & Exhibition 2024:Embracing The Future of Well-being”

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8
E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม