📣 สวส. มีกิจกรรมดี ๆ มาฝากผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกท่าน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🔔 เรื่อง สร้างโอกาส เพิ่มคุณค่า ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก IPACE

วิทยากร โดย คุณวีระเวช อรธณาลัย CEO บริษัท ไอเพช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IPACE)

🎯 หัวข้อการอบรม
1. “Licensing กลยุทธ์สร้างโอกาสจากเทคโนโลยี และนวัตกรรม”
2. “การเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ทุนสนับสนุนและระบบนวัตกรรมโดยใช้ แพลตฟอร์ม IPACE และเสนอตัวอย่างเทคโนโลยี และนวัตกรรม”

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไปด้วยกัน

📅 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.10 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก https://shorturl.at/MOJWs หรือสแกน QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
☎️ โทรศัพท์ : 0 2246 2348
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : se_fund@osep.mail.go.th

#กิจกรรมอบรมประจำเดือน #สวส #อบรมฟรี #วิสาหกิจเพื่อสังคม #ธุรกิจเพื่อสังคม #SE #SocialEnterprise #IPACE #นวัตกรรม