สวส.เชิญชวนร่วมการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กำหนดจัดการประชุมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อได้มาซึ่งแนวทางในการกำหนดนโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร    ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร               ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022462344

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร             ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022462344

สวสเล่าข่าว บริษัท แบ่ง ปัน ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

Previous Next วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. บริษัท แบ่ง ปัน ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 คน เข้าพบ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าของทางบริษัทฯ และขอคำแนะนำ ข้อชี้แนะ เกี่ยวกับการธุรกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) Website : www.osep.or.th Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. LINE : […]

สวสเล่าข่าว สวส.จับมือร่วม ม.บูรพา สานต่อโครงการ Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

Previous Next สวส.จับมือร่วม ม.บูรพา สานต่อโครงการ Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2 สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการภูมิภาค และผู้สนใจทั่วไป . วันพุธที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ (SE Roadshow ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 โดยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) Website : www.osep.or.th Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. […]

สวส.เล่าข่าว : สวส.เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Fourth Social Enterprise Advocacy and Leveraging ( 4th SEAL) Asia Conference ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย (หัวข้อ)

Previous Next          วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเกียรติเรียนเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในงานประชุมนานาชาติ Fourth Social Enterprise Advocacy and Leveraging ( 4th SEAL) Asia Conference ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร             ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022462344

เสวนาออนไลน์ “Policy Forum” : แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Social Enterprise ในสังคมไทย

  สวส.เชิญชวนชมการเสวนาออนไลน์ย้อนหลัง “Policy Forum” : แนวทางและบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Social Enterprise ในสังคมไทย            

สวส.เล่าข่าว: สวส.ลงพื้นที่เยี่ยม SE “บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด”

Previous Next   เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วย นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย กรรมการผู้บริหาร บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม และคณะให้การต้อนรับ บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อ Socialgiver ที่คัดเลือกสินค้าและบริการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนสังคมชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ผ่านไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน มาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการ โดยนำเสนอแนวคิดในมุมมองใหม่ให้กับ “นักช็อปยุคใหม่…ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนมุมมองจากการ shopping แบบเดิมเพิ่มมูลค่าคือการได้ช่วยสังคม/สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เป็นการสร้าง “Value for Money” ให้กับลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทมี Partner กว่า 500 ธุรกิจ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมกว่า […]

สวส.เล่าข่าว : สวส. ร่วมแบ่งปันความสุข แก่เด็กด้อยโอกาส

Previous Next   วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมกิจกรรม แบ่ง-ปัน-กัน (Osep Sharing) ส่งต่อสิ่งของเหลือใช้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กับบริษัท มานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผ่านโครงการเหลือขอ กิจกรรมดังกล่าว เป็นรูปแบบของจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านการบริจาค โดยเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้มีคุณค่า ซึ่งนำสิ่งของเหลือใช้สภาพดี ไปคัดแยกเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยา และนำรายได้จากการจำหน่ายดังกล่าวมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้เรียนหนังสือต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งเน้น คุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในหน่วยงานอีกด้วย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการเหลือ-ขอโครงการเหลือ-ขอ และ มานา วิสาหกิจเพื่อสังคมมานา วิสาหกิจเพื่อสังคมมานา วิสาหกิจเพื่อสังคมมานา วิสาหกิจเพื่อสังคม