สินค้าและบริการ

ดอยคำ : ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

“บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคจากผลไม้และสมุนไพรที่มีคุณภาพหลายรูปแบบ เช่น น้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่มที่ทำจาก เสาวรส ลิ้นจี่ ฝรั่งสีชมพู มะเขือเทศ เห็ดหลินจื้อ และอื่น ๆ ด้วยความใส่ใจผู้บริโภคจึงผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น ลดปริมาณน้ำตาล จึงมีน้ำผลไม้และสมุนไพร “50 % สูตรน้ำตาลน้อยกว่า” และ “สูตรไม่เติมน้ำตาล”