ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา

 

               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตำแหน่ง “นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ” จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QRcode และ https://bit.ly/3iaLEur หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2659 6473, 0 2659 6475