ข่าวประชาสัมพันธ์ 

01/06/2021 สวส. ชวนชุมชนเข้าร่วมโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 2564

30/05/2021 ส่องพฤติกรรมผู้บริโภคไทยเปลี้ยนไป๋ ยุคโควิด-19 ไม่มีอะไรง่าย!! 

20/05/2021 ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.64 เป็นต้นไป 

14/05/2021 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

05/05/2021 ธุรกิจเพื่อสังคมเริ่มคึกคัก โอกาสคนยุคใหม่สร้างคุณค่า/ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

29/04/2021 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งการจัดประชุมนิติบุคคลภายใต้ประกาศของจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

26/04/2021 หอการค้าไทยฯ ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) 

16/04/2021 ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

16/03/2021 ประกาศอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

05/03/2021 สวส. ชวน SE สมัครสินเชื่อ GSB SMOOTH Biz 

16/02/2021 สวส. จัด MOU ร่วมมือ 18 ภาคี ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

11/02/2021  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสวส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com

15/01/2021 สวส. ประสาน ปตท. ขยายตลาด SE ผ่านแพลตฟอร์ม ชุมชนยิ้มได้

03/11/2020  สวส. ขอเชิญชวนกิจการ ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) 

03/11/2020 สวส. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายตลาด วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Post Mart 

03/11/2020 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการนำสินค้าลงขายผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com

 
ข่าวสมัครงาน 

25/08/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับชำนาญการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบการลงทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

05/08/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับชำนาญการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบการลงทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

16/06/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับชำนาญการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบการลงทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

25/05/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

21/05/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

05/05/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

16/03/2022  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

31/01/2022  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

29/12/2021  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 4 นิติกร ระดับ 4 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 และนักบริหารทั่วไป ระดับ 3

23/11/2021  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

07/07/2021  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (15 อัตรา)

14/05/2021  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

16/04/2021  ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

26/03/2021  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 15 อัตรา

03/03/2021  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ

17/02/2021  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ

21/01/2021  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา (ปิดรับสมัครแล้ว)