ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 4 นิติกร ระดับ 4 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 และนักบริหารทั่วไป ระดับ 3 (ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด)