เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่  บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกรจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “แจสเบอร์รี่” ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้าวแจสเบอร์รี่, ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่, พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น

 

       

แจสเบอร์รี่ ดำเนินปรับกลยุทธ์เป็นธุรกิจออนไลน์ผ่านแฟลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทุกช่องทาง ทั้งยังยกระดับและขยายตลาดไปสู่ประเทศในเอเชียและยุโรป พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนได้รับมาตรฐาน B Corporation เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาคีและเครือข่ายระดับประเทศ