0
0

0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ประกาศนโยบาย ‘No Gift Policy’ ขอความร่วมมือ ‘งดรับ’ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส โดยขอรับทุกความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ