เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยศูนย์ Payap Center for Social Impact จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 (SE Roadshow) ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนายอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University Chiang Mai Thailand) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และสิทธิประโยชน์สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมกับชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD…