สกสว. เชิญ ผอ.สวส. ร่วมเสวนาหัวข้อ “สารัตถะ ประโยชน์ และผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564”

กลับหน้าข่าว สกสว. เชิญ ผอ.สวส. ร่วมเสวนาหัวข้อ “สารัตถะ ประโยชน์ และผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมเสวนาในการหัวข้อ “สารัตถะ ประโยชน์ และผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เชิญ ผอ.สวส. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เนื่องจากเห็นท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชียวชาญด้าน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 Share on facebook Share on twitter