สวส. ขอเชิญชวนกิจการ ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)

สวส. ขอเชิญชวนกิจการ ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) กลับหน้าข่าว               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญชวนกิจการที่ต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02 659 6473 และ 02 659 6475 หรือ email : osep@dsdw.go.th แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม Share on facebook Share on twitter

สวส. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายตลาด วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Post Mart

กลับหน้าข่าว สวส. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายตลาด วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Post Mart

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการนำสินค้าลงขายผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com

กลับหน้าข่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการนำสินค้าลงขายผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ Landing Page บนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าส่งออกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม Online Business Matching สำหรับกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ 1169 กด 5 หรือ 02 507 7825 โดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ https://www.thaitrade.com/buyer-register

สวส. จับมือ พาณิชย์ จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ (OBM)เพิ่มโอกาสส่งออกให้ SE

กลับหน้าข่าว สวส. จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ เพิ่มโอกาสส่งออกให้ SE 1 ธ.ค. 63 นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) โดยนำวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise หรือ SE) จำนวน 18 ราย จากที่มีอยู่ 141 รายทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนำร่องมาเจรจาซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 34 ราย จาก 13 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา ฮ่องกง บังคลาเทศ อินเดีย เยอรมนี สเปน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐฯ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการทำตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10-15 […]

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานช่วงเดือน ส.ค. – พ.ย. 63

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

กลับหน้าข่าว จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือน ส.ค. – พ.ย. 63 7 ธ.ค. 63 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือน ส.ค. – พ.ย. 63 ที่ผ่านมา พบว่า ขณะนี้จำนวนผู้จดทะเบียน SE มีจำนวน 144 กิจการ และ สวส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมด้านการตลาด จนทำให้สินค้าของ SE สามารถจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม 1) Thailand Postmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2) ชุมชนยิ้มได้.com ของปตท.  และ 3) Thailtrade.com  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ จากการดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถดำเนินการให้ SE ระดมทุนในตลาดแรกได้ […]

สวส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีความคิด “ติดอาวุธให้ SE”

กลับหน้าข่าว สวส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีความคิดติดอาวุธให้ SE Share on facebook Share on twitter 29 ก.ย. 63 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดกิจจกรม “ติดอาุวธให้ SE” เพื่อเปิดเวทีความคิด รับฟังความคิดเห็น แนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยในภาคบ่ายมีหน่วยงานสนับสนุนมาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำแก่ SE อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ก.ล.ต. ธนาคารออมสิน SME BANK สำนักงานวัตกรรม และ บสย.