สินค้าและบริการ

ส่งมอบความรักด้วย Living Gift Set

0 เตรียมตัวให้พร้อม! ใกล้วันแห่งความรักแล้ว คุณมีของขวัญที่จะมอบให้กับคนรักหรือยัง ถ้ายัง.. มาส่งต่อความรัก พร้อมช่วยเหลือสังคม กับของขวัญวาเลนไทน์สุดพิเศษ 0 เมื่อความสุขส่งต่อกันได้ถึง 3 “ผู้รับ ผู้ให้ และผู้สร้างสรรค์ผลงาน” 0 สนใจสินค้า Living

อภัยภูเบศร : สินค้ายา อาหารเสริม และเครื่องสำอางจากสมุนไพรออร์แกนิคที่ปลูกโดยชาวบ้าน

 อภัยภูเบศร : สินค้ายา อาหารเสริม และเครื่องสำอางจากสมุนไพรออร์แกนิคที่ปลูกโดยชาวบ้าน   “ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ” ได้ส่งเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2541 โดยทำการรับซื้อสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่เป็นประโยชน์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบพืชสมุนไพรของอภัยภูเบศรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สวส. ชวนคนไทยมาร่วมส่งความสุขในช่วงปีใหม่ ‘เทศกาลแห่งการให้’ รวบรวมไอเดียของขวัญปีใหม่…สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากวิสาหกิจเพื่อสังคม

0 0 สวส. ชวนคนไทยมาร่วมส่งความสุขในช่วงปีใหม่ ‘เทศกาลแห่งการให้’ รวบรวมไอเดียของขวัญปีใหม่…สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากวิสาหกิจเพื่อสังคม. 0 0 มาลัยกรผ้าขาวม้า จ. อำนาจเริญ โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

ดอยคำ : ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

“บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคจากผลไม้และสมุนไพรที่มีคุณภาพหลายรูปแบบ เช่น น้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่มที่ทำจาก เสาวรส ลิ้นจี่ ฝรั่งสีชมพู มะเขือเทศ เห็ดหลินจื้อ และอื่น ๆ ด้วยความใส่ใจผู้บริโภคจึงผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น ลดปริมาณน้ำตาล จึงมีน้ำผลไม้และสมุนไพร “50 % สูตรน้ำตาลน้อยกว่า” และ “สูตรไม่เติมน้ำตาล”

แดรี่โฮม : ผลิตภัณฑ์จากนมปลอดสารพิษ  

” แดรี่โฮม ” เป็นฟาร์มวัวนมที่ตั้งใจผลิตนมและผลิตจากนมที่ปลอดสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิต “น้ำนมอินทรีย์” ซึ่งเป็นกระบวนการการผลิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้นมที่มีรสธรรมชาติ อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน

ดอยตุง : ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ใช้แล้วก็รู้ว่าคุณใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

“ดอยตุง” บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เพื่อแก้ปัญหาความ “เจ็บ จน ไม่รู้” ที่ชาวเขากำลังประสบในช่วงนั้นอย่างบูรณาการและครบวงจร ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นเสื้อยืด กระเป๋า และของที่ระลึกแบบต่าง ๆ ออกมาได้อย่างน่าสนใจ