สวส. รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย

Share on facebook
Share on twitter