ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกฯประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 022462344