สวส. ขอเชิญชวนกิจการ ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)

69953

              สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญชวนกิจการที่ต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02 659 6473 และ 02 659 6475 หรือ email : osep@dsdw.go.th

Share on facebook
Share on twitter