สวส. จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ เพิ่มโอกาสส่งออกให้ SE

1 ธ.ค. 63 นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) โดยนำวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise หรือ SE) จำนวน 18 ราย จากที่มีอยู่ 141 รายทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนำร่องมาเจรจาซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 34 ราย จาก 13 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา ฮ่องกง บังคลาเทศ อินเดีย เยอรมนี สเปน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐฯ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการทำตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10-15 ล้านบาท “การช่วยเพิ่มโอกาสในการทำตลาดส่งออกให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป

Share on facebook
Share on twitter