จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. 63

7 ธ.ค. 63 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. 63 ที่ผ่านมา พบว่า ขณะนี้จำนวนผู้จดทะเบียน SE มีจำนวน 144 กิจการ และ สวส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมด้านการตลาด จนทำให้สินค้าของ SE สามารถจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม 1) Thailand Postmart ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2) ชุมชนยิ้มได้.com ของปตท.  และ 3) Thailtrade.com  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ จากการดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถดำเนินการให้ SE ระดมทุนในตลาดแรกได้ (การเสนอขายหุ้นโดยตรงกับผู้ลงทุน) สำเร็จแล้ว 3 กิจการ รวมมูลค่า 114 ล้านบาท 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
Share on facebook
Share on twitter