สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 15 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-246-2344-8 

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร