งานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise”

งานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.
.
งานสัมมนาจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! 👉🏻 https://www.eventpassinsight.co/…/regist…/create/tms/…
.
แชร์ประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจ
🎯 กูรูด้าน SE
คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น
กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
🎯 กูรูด้านการตลาด
รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🎯 กูรูด้านทิศทางธุรกิจ
คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต
Baramizi Lab
.
เจาะลึกแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ ‘SE BE FUNDED’
🎯 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ดร.ไกรยส ภัทราวาท
รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
🎯 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
🎯 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
คุณอรวรรณ ดนัยบุตร
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

Date

Sep 24 2021
Expired!

Time

9:00 am - 12:15 am
Category