กิจกรรมอบรมออนไลน์ (ZOOM) ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ “SE Coaching” ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ (ZOOM) ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ “SE Coaching” จำนวน 50 กิจการ เป็นครั้งที่ 2
.
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 โดยมี คุณปรเมษฐ์ พูนสุข ผู้จัดการด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ สถาบัน Change Fusion เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนเพื่อสังคมและแนวทางการเตรียมตัว” และ เวลา 13.00 – 16.00 น. คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้บริหาร บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “โมเดลความสำเร็จสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม”

Date

Sep 11 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:00 pm
Category