กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ผนึกเครือข่ายขยายการร่วมทุนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ผนึกเครือข่ายขยายการร่วมทุนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
วิทยากรโดย คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3SipU1c

Date

Aug 19 2022
Expired!

Time

10:00 am - 12:00 am
Category