กิจกรรมรับฟังการบรรยายสร้างการรับรู้ขยายโอกาสด้านธุรกิจให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

.

เวลา 9.00-12.00 น. นำเสนอเรื่อง ” การเงินธุรกิจเข้าใจได้ เข้าใจง่าย” โดย ผศ. ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/yPdnTzoHLbQxPgGr9

Date

Aug 14 2021
Expired!

Time

9:00 am - 12:00 pm
Category