กิจกรรมรับฟังการบรรยายสร้างการรับรู้ขยายโอกาสด้านธุรกิจให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
.
เวลา 10.00-12.00 น. นำเสนอเรื่อง ” โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมไทยสู่ตลาดโลกกับกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์” โดย คุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Date

Jun 18 2021
Expired!

Time

10:00 am - 12:00 pm
Category