5 วิธีการเอาชนะคู่แข่งในการทำธุรกิจออนไลน์

ในปัจจุบัน วิสาหกิจเพื่อสังคมผันมาเป็นธุรกิจออนไลน์มากขึ้น สามารถขายสินค้าและบริการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊กและเว็บไซต์ของกิจการเอง รวมไปถึงแอปเคชั่นขายของออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้การทำธุรกิจออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวส.ขอนำเสนอ 5 5 วิธีการเอาชนะคู่แข่งในการทำธุรกิจออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงดังนี้

1 Core Focus – จุดแข็ง-จุดแกร่ง

อันดับแรกกิจการต้องหาจุดแข็งหรือจุดแกร่งของตนก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนมีข้อดีกว่ากิจการอื่นอย่างไร ทำไมผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าของคุณ อาจเริ่มจากการทำตั้งคำถาม 3 ข้อว่า (1) คุณสามารถผลิตสินค้าอะไรได้ดีที่สุด (2) คุณรักที่ในสินค้าประเภทไหน และ (3) คุณสามารถหาสินค้ากลุ่มไหนได้เก่ง

2 Content Marketing – เนื้อหาที่โดน

เมื่อคุณเป็นผู้รู้ในสินค้าและบริการของตนเอง ต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของคุณมีดีอย่างไร ในรูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ เช่น (1) คำอธิบายสินค้าที่แสดงสรรพคุณ ข้อดี และคุณประโยชน์ (2) คลิปแนะนำสินค้าและบริการด้วยกิจการเอง หรือจากลูกค้าที่ใช้จริง (3) ข้อความสาระความรู้ที่เกี่ยวกับสินค้า การแนะนำสินค้า และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและความใส่ใจของผู้ซื้อ  

3 Community Building – สร้างชุมชนของคุณ

เมื่อคุณมีเนื้อหาที่โดนใจและน่าสนใจแล้ว จะเริ่มดึงดูดคนที่สนใจสิ่งเดียวกันเข้ามารวมตัวกัน คุณสร้าง “ชุมชน” ขึ้นมาแล้ว และคุณคือหัวหน้าชุมชน เปิดให้เกิดการถาม-ตอบของคนที่ชอบเรื่องเดียวกัน และคุณก็เข้าไปมีส่วนร่วม เพราะคุณคือผู้รู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด ผู้ซื้อก็จะเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการเพื่อเชื่อมั่นในกิจการของคุณ        

4 Channels – กระจายขายหลากหลายช่องทาง

ใช้วิธีการขายหลาย ๆ ช่องทาง (Multi-Channel Retailing) เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้า เช่น เว็บไซต์ของตนเอง , ตลาด ,สั่งและส่งให้ผู้บริโภค, โซเชียลมีเดีย, เครือข่าย และ ห้างสรรพสินค้า

5 CRM – บริหารฐานลูกค้าของคุณ

สิ่งที่มีค่าที่สุดของธุรกิจคุณคือ ฐานลูกค้าที่คุณมี และความจงรักภักดีกับแบรนด์ และดูแลลูกค้า และหาทางให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Buying ) ด้วยการสร้างกิจกรรมในช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางติดต่อของกิจการ

 

ขอบคุณข้อมูล : https://bit.ly/3sHaSan