วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ (SE Road Show ครั้งที่ 4) ประจำปี 2566 ณ โรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนชั่น หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  •  

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Website : www.osep.or.th

Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th

Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)

Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม