0

0

0

แด่ ทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ความว่า.. ขอส่งความสุข ความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและโควิด-19 มาให้แก่ทุกท่าน ดั่งธุรกิจ SE ที่ยืนหยัด เป็นมิตร และดำเนินกิจการเพื่อสังคมตลอดมา

                                 

                                                                                         นภา เศรษฐกร

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)