0

0

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เนชั่นทีวี ได้จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ “Thailand Survival Past-Covid” ในหัวข้อเรื่อง Social Enterprise” สร้างโอกาสธุรกิจต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน โดยมีท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ปาฐกถาเปิดงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง
          ทั้งยังกล่าวว่าอยากเห็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยนำผลกำไรมาแบ่งปันให้กับสังคมมากกว่าธุรกิจปกติที่ทำ CSR นำกำไรมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น แต่ธุรกิจจะต้องอยู่รอด และเพิ่มจำนวนมากขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยังอยากเห็นการรวมกลุ่มกันเพื่อจับมือกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยให้มีความพร้อมมากขึ้น ทั้งการตลาด รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยได้มีการตั้งเป้าว่า
สิ้นปีงบประมาณ 2565 จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องมีจำนวนมากขึ้น 200 กิจการ

0

0

        จากนั้น ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Social Enterprise: โอกาสธุรกิจหลังโควิด” โดย ดร.ภากรเสนอว่า ธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยทั้งในและต่างประเทศต่างให้        ความสำคัญกับ ESG (กรอบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environmental, Social, and Governance) มากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้ง SE เป็นธุรกิจที่ทำได้ยาก เพราะนอกจากทำกำไรแล้ว ต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสังคมและ     สิ่งแวดล้อมด้วย พบว่าผู้ประกอบการ SE ในไทยยังขาดความรู้เรื่องการทำธุรกิจ ซึ่งตลท.ได้สนับสนุนโดยการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับ    การแสวงหาความรู้ด้านนี้ ชื่อว่า “LiVE Platform นอกจากนี้ หาก SE ต้องการระดมทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจ ตลท.ได้มี LiVE Exchange เป็นตลาดรองสำหรับ SMEs และ Startups อีกด้วย

0

0

         นอกจากนี้ คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และ คุณศิริพร เชี่ยววัฒนากุล ประธานกรรมการ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม ต่อยอดชุมชน สร้างความยั่งยืน
          จากการเสวนาในหัวนี้พบว่า เทรนด์โลกในการทำธุรกิจ SE ตอนนี้มุ่งสนใจเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ การเป็น SE ต้องใช้หัวใจในการทำงานเพื่อสังคมไปพร้อมกับการทำธุรกิจ อย่าง บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มุ่งช่วยเหลือ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยไบโพลาร์ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ป่วยโรค วิตกกังวล และยังให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เช่น การทำอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ฯลฯ และปัญหาของ SE พบว่า เป็นประเภทธุรกิจที่ยังมีคนรู้จักน้อย และยังไม่เข้าใจในระบบของการทำธุรกิจประเภทนี้ ส่งผลให้การทำธุรกิจไม่ราบรื่น และอาจส่งผลในระยะยาว  ทั้งยังประสบกับปัญหาการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  
0

0

          ปิดท้ายด้วยการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โอกาสและความท้าทาย” โดย คุณพิชิต พิชิตนภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟาร์มโตะ ไทยแลนด์ จำกัด Farmto คุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ร่วม  ก่อตั้ง moreloop และ คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Socialgiver โดย SE ทั้ง 3 กิจการต่างบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการเป็น SE พร้อมแชร์ประสบการณ์และแนวทาง     ในการปรับตัวการทำธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

0

สามารถชมงานสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/NationOnline