นับว่าเป็นความท้าทายของธุรกิจทุกประเภท เมื่อโลกไม่หยุดพัฒนา ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวให้ก้าวทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงธุรกิจประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคมเช่นเดียวกัน การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเคล็ดลับเช่นไร เรามีคำตอบ

.

💡 สร้าง Story Branding ให้จับใจผู้บริโภค

การมัดใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างความประทับใจ ผ่าน Story Branding มิใช่เพียงการนำโลโก้ หรือป้ายแปะลงบนผลิตภัณฑ์ หากแต่เป็นการเล่าเรื่องราวของธุรกิจ ให้อยู่ใน ‘ความทรงจำ’ และ ‘สร้างความรู้สึกร่วม’ ให้กับผู้บริโภคด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งการสร้าง Story Branding ที่ดี ควรสะท้อนถึงคุณค่า และแนวคิดของธุรกิจให้ชัดเจน ควบคู่ไปกับการตอบโจทย์ของผู้บริโภคอย่างเหมาะสมในเวลาเดียวกัน

.

💡 การพึ่งพาตนเอง คือหัวใจของการเติบโต

เมื่อการ ‘พึ่งพาตนเอง’ เป็นแนวคิดหลักในการประกอบธุรกิจประเภทกิจการเพื่อสังคม การควบคุมต้นทุน และการสร้างกำไรจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม ทำควบคู่ไปกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ‘ในการช่วยเหลือสังคม’ และ ‘การแก้ไขปัญหา’ ด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน การสร้างงานกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบาง เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่า ธุรกิจเพื่อสังคมนั้นจะสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่

.

💡 ให้ความสำคัญกับ Big Data และเทคโนโลยี ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจ และเตรียมแผนรองรับสำหรับทุกวิกฤต

การใช้ Big Data และเทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยวางแผนธุรกิจ ทำให้เรารู้ทันผู้บริโภค ที่ปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต และสื่อโซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจำ เราสามารถนำข้อมูลผู้บริโภคมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ครองใจผู้ซื้อ ผ่านการวางแผนการตลาด สร้างกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกระตุ้นให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างนั่นเอง

.

ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://www.whaleenergystation.com/business/4275/

https://urbancreature.co/7-socialenterprise/

https://www.ryounoi100lan.com/ysmc-story-branding-for…/

.

———————————————
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)