สู้โควิด พิชิตโลกใหม่ ในตลาดออนไลน์ ผ่านแฟลตฟอร์ม ชุมชนยิ้มได้