สู้โควิด พิชิตโลกใหม่ ในตลาดออนไลน์” ผ่านแฟลตฟอร์ม Thaitrade