เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางนภา เศรษกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการ ADAPTIVE GAME CHANGERS ASIA จากประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานแนวคิดการขับเคลื่อนงานความร่วมมือด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม