สวส.เล่าข่าว : สวส.และบางจากร่วมกันหารือเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนา SE ในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วย นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สวส. และ หัวหน้าฝ่าย/ส่วน สวส. เข้าพบเพื่อหารือกับ คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย คุณสุวรรณี ธนะศิวาทรัพย์ ผู้จัดการส่วนกิจการสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่าย/ส่วน ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 62

ประเด็นการหารือร่วมกันคือ การสร้างแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ประกอบด้วย วัด/ชุมชน/คอนโดมิเนียม และโรงเรียน โดยการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อสังคม 8 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการศึกษา (2) ด้านคุณภาพชีวิต (3) ด้านดนตรีกีฬา (4) ด้านความสัมพันธ์ (5) ด้านความปลอดภัย (6) ด้านสิ่งแวดล้อม (7) ด้านเศรษฐกิจ และ (8) ด้านสาธารณประโยชน์ ต่อไป