วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเกียรติเรียนเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในงานประชุมนานาชาติ Fourth Social Enterprise Advocacy and Leveraging ( 4th SEAL) Asia Conference ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย