เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วย นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย กรรมการผู้บริหาร บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม และคณะให้การต้อนรับ

บริษัท โซเซียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อ Socialgiver ที่คัดเลือกสินค้าและบริการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนสังคมชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ผ่านไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน มาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการ โดยนำเสนอแนวคิดในมุมมองใหม่ให้กับ “นักช็อปยุคใหม่…ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม” ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนมุมมองจากการ shopping แบบเดิมเพิ่มมูลค่าคือการได้ช่วยสังคม/สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

เป็นการสร้าง “Value for Money” ให้กับลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทมี Partner กว่า 500 ธุรกิจ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมกว่า 60 โครงการ ซึ่งมีลูกค้าของ Socialgiver (นักช็อปยุคใหม่ใส่ใจสังคม) กว่า 30,000 ราย

สวส. เชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนสินค้า/บริการ อาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรม ของ Socialgiver โดยผ่านช่องทาง https://www.socialgiver.com/th